Ang Politika ni Didymus

Sa pangalawang linggo ng pasko ng pagka-buhay, kinukuwento ng ebanghelyo ang kuwento ni Tomas na nag-dadalawang isip. Ito ang istorya ng pagdududa at pag-tanggap sa pananampalataya sa nabuhay na Kristo. Ngunit ang pinaka-common na mensahe rito ay ang pagbigay diin sa pananampalataya kaysa sa lakas ng pagdududa. Ngunit magandang makita na ang salitang ginamit para i-larawan si Tomas ay “kambal”o “Didymus.” Wala sa orihinal na ibig sabihin kundi ang pagda-dalawang isip na tila bang kambal ang utak na gustong mamangka sa dalawang ilog, pagtaluhin ang mga panananaw para makukuha ng panananaw na kumportable.

Ito ang pangunahing karanasan ng indibidwal. Ang magduda ay normal na gawain para makapunta sa isang “lohikal” na solusyon sa isang problema o sa isang proposisyon. Ngunit kung pagba-basehan ang karanasan ni Tomas, nawala ang importansya ng pagdududa at napalitan ng isang paninindigan sa paniniwala, sa madaling salita pananampalataya. Gustohin man nating magduda sa lahat ng bagay mas mabigat pa rin ang pagsandal sa isang pananampalataya kaysa sa walang tigil na pagdududa na walang patutunguhan.

Sa isang politikal na aspekto, si Tomas ang quintessential liberal ang liberal na naniniwala na puwedeng mamangka sa dalawang ilog ng kaliwa at ng status quo; handang makinig sa mga rason ng mga nasa-kapangyarihan dahil ito’y tama at lohikal. Ngunit si Tomas ay bumalikwas sa ganitong pag-iisip. Nakita, naniwala, at pumili ng hanay na susuportahan. Ito ang sagot sa ating sitwasyon, mapala ang mga naniwala kahit hindi nakita. Ang pagpili ng hanay na susuportahan hanggang sa huli ay mas mabigat ang epekto kaysa sa walang patutunguhan na kolaborasyon sa mga nasa kapangyarihan.

Narito ang perverse core ng Kristianismo: ang pagpili kay Kristo ay hanggang sa huli at kinakailangan ng pakikipag-kapit bisig sa mga miembro ng komunidad. Ito ang aspekto ng Kristianismo na gustong sugpuin ng liberalismo at gawin itong isang relihyon ng indibidwalismo, ng personal na karanasan ng panginoon. Ngunit ang politika ni Didymus ay ang pag-balikwas sa mismo rito. Kaya ang panuwagan ng Kristianismo ay ang pag-tayo ng organisasyon, pagkaka-isa sa komunidad at labanan ang Imperyo.

Advertisements
Ang Politika ni Didymus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s